Isnin, 17 Januari 2011

Menjadi Tanggungan

Dari Abu Hurairah r.a, dari nabi SAW sabdanya yang bermaksud: “Orang-orang yang berusaha mencari nafkah untuk perempuan-perempuan yang tidak (belum) bersuami dan untuk orang-orang miskin, sama dengan orang-orang yang berjuang fi sabilillah.”
(Muslim)
Huraian:
Sudah sepatutnya bahawa ketidakmampuan satu-satu pihak akan menjadi tanggungan kepada pihak yang mempunyai kemampuan. Begitulah sebagaimana yang dimaksudkan di dalam hadis di atas. Namun begitu manusia seboleh-bolehnya diwajibkan berusaha agar tidak menyusahkan sesiapa selagimana mereka masih boleh menggunakan kudrat sendiri untuk menyara diri. Bagi wanita contohnya mereka adalah kaum yang menjadi tanggungan kepada bapa ataupun suami sekiranya mereka di bawah tanggunjawab pihak yang berkenaan.
Begitu juga orang yang miskin adalah menjadi tugas pihak yang berkuasa dan masyarakat sekeliling untuk prihatin di atas keperluan golongan ini. Dalam hal ini Islam sebenarnya amat menitikberatkan kebajikan setiap golongan. Tidak ada sesiapa pun terkecuali dan yang boleh bersikap lepas tangan. Jika orang yang bertanggungjawab tidak melaksanakan tanggungjawabnya maka Islam menyeru agar ada insan-insan lain yang peka memberikan bantuan. Ganjaran dijanjikan sebagaimana orang yang berjihad fi sabilillah.

0 Pengulas Sukan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...